torsdag 13 augusti 2009

Åtta minuter...

Så lång tid tog det att springa första kilometern i mitt första marathon. Åtta minuter är drygt två minuter för mycket sett till den snittid som behövs för ett lopp under fyra timmar. Och definitivt sämre ändå sett till det faktum att det var den allra första kilometern.

Snittiden per kilometer, sett över hela loppet 1999, var 6,53

Den snabbaste kilometern var den 22:a, vilken tillryggalades på 5,25, den långsammaste var den 33:e med 9,30...

Första milen: 1.05.33
Andra milen: 1.02.46
Tredje milen: 1.09.16
Fjärde milen: 1.14.30
De 2195 metrarna fram till målet på Stockholms stadion tog blygsamma 17.50

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar